Ayvalık Köprüsünü seçiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Lale ile adasını birbirine bağlayan köprü için 3 modeli anketle belirlemek için çalışma başlattı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, ankete katılım konusunda, “ Sevgili Hemşerilerim ve Ayvalık Aşıkları, Ayvalık Körfezi'ndeki kirliliği temizlemek üzere iç körfeze temiz su sirkülasyonu sağlayacak Ayvalık Köprüsü için hazırladığımız 3 tasarımı sizlerin tercihine sunuyoruz.  Lütfen tasarımları inceleyiniz ve oylarınızla en güzel köprüyü birlikte seçelim.” Dedi.

Ayvalık Köprüsü Niçin Yapılıyor?

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan teknik açıklamalarda, Ayvalık’ın Lale ve Cunda adasına bağlantısı için estetik görünümün yanı sıra gelişen, büyüyen Ayvalık’ı Balıkesir’in önemli Turizm  merkezlerinden biri yapmak olduğu hatırlatıldı.  Teknik olarak yapılan açıklamalarda, “ Ayvalık Körfezi içinde deniz suyu kalitesi hepimizin gözleyebildiği gibi yıldan yıla düşmektedir. Körfez etrafındaki yapılaşmanın ve nüfusun artmasıyla bölgedeki kirletici yükü aşırı oranda yükselmiş ve körfeze atık boşaltılması ne yazık ki yıllardır engellenememiştir. Körfezin oldukça sığ olması ve açık denizden temiz su girişinin sadece kuzeydeki Dolap Geçidi ve batıdaki Dalyan Geçidi ile sınırlı olması körfez içinde su çevriminin sınırlı kalmasında etkili olmuştur. Lale Adası ile Ayvalık arasındaki bağlantı yolunun da körfeze su girişine engel olan önemli bir bariyer olduğu bilinen bir gerçektir. Büyükşehir Belediyesi olarak Ayvalık Körfezi’ni kurtarmak için iki önemli çaba içine girmiş bulunuyoruz. Bunlardan ilki, körfeze boşaltılan atık miktarını sıfıra indirmektir. Bu yöndeki çabalarımız bir süredir titizlik ve azimle sürdürülmekteyiz. Ayvalık Körfezi’nin temizlenmesi için ikinci büyük hamlemiz, Lale Adası Bağlantı Yolu’nun bir bölümünü köprüye çevirmek suretiyle körfeze olan temiz su girişini arttırmaktır. Saha etüdleri ve mühendislik çalışmaları devam etmekte olan bu projemizle, anakarayı adaya bağlayan yolun orta bölümündeki yaklaşık 120 metrelik bir kısım kazıklı köprüye çevrilecektir. Bu şekilde kuzey rüzgarları ve gelgit etkisiyle körfeze temiz su girişinin arttırılması hedeflenmektedir.
Yay şeklinde projelendirilecek köprünün orta bölümleri, altından tur teknelerinin geçişine olanak sağlayacak şekilde su üstünden yaklaşık 6 metrelik bir yükseklikte olacaktır. Deniz tabanında, köprünün her iki tarafında taban taraması yapılarak hem körfeze su giriş miktarı arttırılacak hem de tekne seyrine olanak sağlanacaktır. Köprü genişliği iki şeritli trafik akışına olanak sağlayacak ve mevcut yol genişliği korunacak şekilde seçilecektir.

Dalyan Boğazı Dip Tarama

Dalyan Boğazı mevkiinde yapılacak olan dip taraması ile Körfez içinde ve Ayvalık Limanında 7,5 metre olan derinliklerin Dalyan mevkiinde de bu seviyelere indirilmesi sağlanacaktır. Ortalama derinliğin 5,6 olduğu Boğazda derinliğin bu seviyelere indirilmesi geçiş kolaylığı sağlayarak, yük ve yolcu taşımacılığı bakımından Ayvalık ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Ayvalık Köprü projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalar birbirine entegre şekilde ilerleyecek olup projeyi besleyecektir. Yaptırmakta olduğumuz bilimsel araştırma ve çalışmalar, köprünün açılmasının ardından artacak su hareketi ile birlikte, körfezin kuzey bölümlerinde ve özellikle Ayvalık kent merkezinde su kalitesinin hızla iyileşeceğini göstermektedir. Hedefimiz köprünün tamamlanmasından itibaren 1 yıl içinde eski günlerine ve su kalitesine kavuşmuş bir Ayvalık Körfezi’ni hemşerilerimize tekrar sunabilmektir. Köprümüzün üst yapısı ve mimari görünüşünü siz oylarınızla belirleyeceksiniz….

Bu Haberin Yorumlarına Bak | Bu Habere Yorum Yaz..

Bu Haberi Facebook'ta paylaş       Bu Haberi Twitter'de Paylaş

   Yapılan Yorum

 

Bu habere yapılan yorum bulunmamaktadır.

 

 

Sarıkız Afrodit mi?

Antandros  kazılarında ortaya çıkan heykeller yeni bir tartışma başlattı. Milattan önce 4 yy.da yapıldığı ve adak figürü olduğu belirlenen heykeller, Sarıkız olarak bilinen efsanede ki heykellerle aynı olduğu tespit edildi. Günümüzden 2415 yıl önce yapıldığı tahmin edilen heykellerin Yunan Mitolojisinden Afrodit olduğu ve kaz figürünün de heykellerin yanında bulunduğu görüldü. Günümüzde yapılan Sarıkız heykelleriyle müthiş benzerlik taşıyan heykellerin yüzyıllardır süregelen efsanelerin zaman içersinde yerlileştirilerek Sarıkız’a dönüştüğü ileri sürüldü.

Homeros’un bin pınarlı İda Dağı diye andığı Kazdağı’nın eteklerinde kurulmuş bir yerleşim alanı. Yöre doğal güzellikleri kadar, Afrodit’ten Sarıkız’a kadar uzanan mitolojik söylence. Birçok söylencede adı geçen Kaz (İda) Dağı, eski çağlarda Tanrıların Dağı olarak adlandırılıyor ve Zeus”un burada yaşadığına inanılıyordu. Antik kaynaklarda dünyanın ilk güzellik yarışmasının İda Dağı’nda yapıldığı ve Troya Prensi Paris”in Afrodit”i güzellik tanrıçası seçtiği anlatılır.

Efsanelerin bölge üzerindeki etkisini gösterdiği gibi Yunan mitolojisinde önemli yeri olan bölgenin Türkleşmesine de katkılarını ortaya koymaktadır.

Efsaneler, işte bu kültürel ve sosyal dinamizmin tesiriyle oluşmuş metinlerdir. İda’yı Kaz Dağı yapan, Afrodit’in yerine Sarıkız’ı koyan bu hayat etrafında oluşan efsane varyantları üretiliyor.

Buraya kadar motif ve inanışlardan da görüleceği gibi, Kaz Dağı ve Sarıkız efsaneleri, tamamen Türk mitolojisi ile İslâm inançlarından kaynaklanan efsanelerdir. Ancak bir kısım yerli ve yabancı araştırıcı Bektaşilik ile Hıristiyanlık arasında ilgiler kurarak, “iki taraflı inanışlar”lardan söz ederler. Konunun diğer bir yönünü ise yer isimlerinde bulmaktayız. Şu anda bölgede hemen hemen hiç bir yabancı yer ismine tesadüf etmemekteyiz. Sadece Sarıkız ve Kaz Dağı efsanelerinden kaynaklanan isimler bile oldukça çoktur. Mesela bugün turistik beldeler olarak dikkati çeken Akçay, Güre,  Kaz Dağı isimleri efsanelerden kaynaklanmaktadır.  Akçay ismini açıklayan efsaneye göre çayların Sarıkız’a müracaat ederler. Sarıkız da “Ak çay!” diyerek çayın akmasını sağlar. Önce çaya, sonra da orda kurulan köye Akçay adı verilir

Günümüzde kaplıcalarıyla meşhur olan Güre de ismini efsanelerimizden almıştır. Efsaneye göre kızının masum olduğunu anlayan babası, köye dönmesi için kızına yalvarır. Sarıkız ise; “Ben orada iftiraya uğradım. Oranın erkekleri güre, kadınları dul olsun” der ve teklifi reddeder. Bunun üzerine köyün adı Güre kalır Yine aynı efsaneler dolayısıyla Yunan mitolojisinde adı İda olan dağa da Sarıkız’ın kaz gütmesi sebebiyle Kaz Dağı adı verilmiştir.

Sonuç olarak Sarıkız ve Kaz Dağı çevresinde teşekkül eden efsanelerin bölgenin Türkleşmesi ve İslâmlaşmasının bir tezahürü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü efsane ve inanışlarda Türk mitolojisi (yer, dağ, su ve Sarıkız kültleri vb). Bölgenin Türk millî kültürüyle entegre olamadığı ve heteredoks bir kültür yapısına sahip olduğu şeklindeki düşünceler de gerçeği yansıtmamaktadır. Zira bölgedeki köylerin bugün ulaştığı seviye Türk millî kültürüyle tamamen bir paralellik arz etmektedir. Yapılacak gezi ve derlemelerde bu durumun tespiti oldukça açık olarak görülecektir.

 

Halil Kılıçaslan Vanyantı-3

Çok eski zamanlarda bu dağda (Kazdağı’nda) Sazlıçukuru dolayında ihtiyar bir çoban, bir de onun dünya güzeli; başak tanesi saçları topuklarına püskül püskül dökülen, sevimli mi sevimli, sokulgan mı sokulgan Afrodit diye bir kızı varmış. Akşam yaylımı olursa bu adam çıkar, sabah yaylımına da kız çıkar; yaşamış giderlermiş…

O vakitler Kaynarca’nın altında Astra şehri varmış. İşte Afrodit de o şehirden olup, haftada bir Cuma sabahları yaylımda sürüyü bu yana çevirir köye gelirmiş. Hem o gün kaplıca hamamında hamam yapar, hem de babasına erzak düzüverir, sonra koyunlarını çevirirmiş Sazlıçukuru’na doğru.

İşte birgün yine şafakla, bir Cuma şafağında haydamış sürüyü yola. O gün de olacak ya, etraftan, hani Bergama’dan (Pergamon), Ayvacık’dan (Assos’dan), Kale’den (Troia’dan), Papazlık (Altınoluk’dan) (Antandros’dan) filan krallar geceden kaplıca’ya gelip ahenk kurmuşlar. Afrodit geldiğinde onlar yine ahenk olsunlar; Afrodit sürüsünü Sinton yanlarında  bırakıp hamama inmiş ve kadınlar tarafına girip başlamış çimmeye. O sırada krallardna birinin soytarısı onu görmüş, herhal gözetmiş olacak, koşup kralının kulağına fısıldamış. O da herkese söyleyivermiş. Bunlar kalktıkları gibi yürümüşler karılar hamamına….

Orada da o gün krallar var diye Afrodit’ten başka kimsecikler yokmuş. Kozcağız yapayalnız tam ezinlenirken (keselenirken) içeri dalıvermişler ve saldırmışlar. Afrodit peştamalıyla örtünüp bir geyik gibi fırlamış. Bir zıpırtı kopmuş ki, sorma!... Krallar sarhoş tabi; kız, tazı gibi sıyrılıp çıkmış içlerinden, öbürküler de peşine düşmüş.

Kaynarca Tepesine doğru Hektor diye bir kral yapışmış kızın koluna. Tam öbürküler de erişirken havadan bir alay kaz gelmiş. Önce kazların kösü yani feriştahı (alaybaşı) göğsüne bir çarpmış Hektor’u tepe-taklak atmış ve heman kızın önüne durup kanatlarını açmış. “bin” demiş; Afrodit, kazın sırtına biner binmez havalanmış. Bu ana kadar öbür kazlar da kralların önünü tutmuş ve onlar da havalanıp uçmuşlar.

Hemen ardından kaynarca kaynamış. Hem de her yanı “füüp” diye yerin altına çekilivermiş.o hektor denen adam hariç, astra’da bir canlı bile kalmamış. Hepsi yerin altını boylamış. Meğerse, orada yaşayan halk da bu krallar gibi sapıttıklarından, krallara işaret verdirirken, ahlah onlara gazap etmiş. Zaten ihtiyar çobanla kızı Afrodit de bu yüzden köyle durmazmışlar.

Bu olaydan sonra Afrodit, kazlarla birlikte pirlere karışmış.

Hektor ölmemiş demiştik ya; her nasılsa o kurtulup Bergama’ya, İzmir’e doğru kaçmış. Nice zaman sonra hep afrodit’in güzelliğini anlatır olmuş. Derken bu adam yonucu’ymuş (Heykeltıraş) ve evinin mahzeninde  bir mermer kayayı günlerce yonta yonta Afrodit’in  heykelini yapmış, ona tapmaya başlamış. Ama bir de bakmış ki heykelin kolu kırılmış!... yeniden yapmış, yine kırılmış. Bir böyle; üç böyle, adamın tepesi atmış, konu komşuya “siz kırıyorsunuz” diye çatmış. Her defasında kol kırıldıkça Hektor kafayı üşütmeye başlamış. Heykelin başında nöbet tutup, kolun yine kırıldığını görünce, sonunda kendi günahını anlamış… anlamış ama, hepten keçileri de kaçırmış (delirmiş) her şeyini bırakıp kendini ver etmiş yollara; bir gitmiş; gidiş o gidiş…

Daha sonra Afrodit, hep iyi kalpli insanlara görünür, onlara yardım edermiş. Her Cuma şafağı da kimseciklere görünmeden kaplıcalar’a gelip, yıkanı gidermiş..

Bu Haberin Yorumlarına Bak | Bu Habere Yorum Yaz..

Bu Haberi Facebook'ta paylaş       Bu Haberi Twitter'de Paylaş

   Yapılan Yorum

 

Bu habere yapılan yorum bulunmamaktadır.

 

Güzellik yarışmasının heykelleri çirkinlik içinde!

Altınoluk Meydanında yıllardır sergilenen ve Mitolojik tarihin sembollerini ifade eden “3 güzeller” heykelleri, Altınoluk’a yakışmayacak bir şekilde talan edildi. Şehrin göbeğinde bulunan ve Homeros'un İlyada destanına göre tarihte bilinen ilk güzellik yarışmasının yapıldığı MÖ 2000'de bugünkü  Kaz Dağları olarak bilinen İda Dağı'nda yapıldığını simgeleyen heykeller parçalanmış halde Altınoluk’a gelen turistleri karşılıyor. Mitolojik efsanede Eris, Hera, Athena ve Afrodit'in yarışması oldukları ve bu  Güzellerin her biri kendisini seçmesi için Paris'e önerilerde bulunduklarını,  Paris elindeki elmayı Afrodit'e (Venüs) ‘e vermesiyle  Yarışma sonrası Paris aşık olduğu Helen'i Afrodit yardımıyla kaçırır ve Troya Savaşı'na neden olmasını anlatan ve Antandros’un önemini hatırlatan önemli bir figür olarak tasarlanıp sergilenmeye başlamıştı.  Altınoluk şehir merkezinde bulunan heykellerin yaz aylarında gece vakti yarış yapan araçlardan dolayı meydana gelen bir trafik kazası sonrasında hasar gördüğü belirtildi.

 

Bu Haberin Yorumlarına Bak | Bu Habere Yorum Yaz..

Bu Haberi Facebook'ta paylaş       Bu Haberi Twitter'de Paylaş

Toplam Yorum : 1
   Yapılan Yorum
Adı Soyadı : 
ALTINOLUKLU

Tarih : 2015-10-11 06:45:20

Yorum : 
HEYKELLER TAHRİP EDİLMEDİ YAZIN GECE 03 DE İKİ ARACIN YARIŞI ESNASINDA ARACLARIN BİRİ HEYKELLERE ÇARPARAK HASAR VERMİŞTİR.

AKP Körfez’de gövde gösterisi yaptı.

Balıkesir AKP’den aday gösterilen 8 Milletvekili adayı toplu halde Körfez çıkartması yaptılar. Ayvalık, Gömeç, Burhaniye,  Havran ve Edremit’te vatandaşlarla bir araya gelen adaylar günün finalini Edremit meydanında kanal 100 TV’nin canlı yayını ile bitirdiler. AKP Balıkesir il Başkanlığı tarafından organize edilen parti çalışmasının daha verimli geçtiği hatırlatıldı. AKP’nin “ilk günkü aşkla” sloganı ile yürütülen seçim çalışmalarının, yeniden seçmenle kucaklaşma ve sıcak ortam yarattığı hatırlatılırken, uzun zaman ihmal edilen vatandaşlar, Milletvekili adaylarının sıcak ilgili karşısında “ilk günkü aşk’a" göz kırptığı görüldü.

Seçim çalışmaları hakhında bir açıklama yapan AKP Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, “  Dün Ayvalık Gömeç Burhaniye Harran ve Edremit’te 8 Milletvekili Adayımızla birlikte halkımızla buluştuk. Ziyaretler ve meydanlarda halk buluşmaları yaptık. Balıkesir ve körfez bu seçimlere çok iyi hazırlanıyor ve haklimizin ilgisi çok güzel.Teşekkürler Balıkesir” dedi

Bu Haberin Yorumlarına Bak | Bu Habere Yorum Yaz..

Bu Haberi Facebook'ta paylaş       Bu Haberi Twitter'de Paylaş

   Yapılan Yorum

 

Bu habere yapılan yorum bulunmamaktadır.

Göçmen kaçakçılarına baskın

Jandarma ve KOM’dan ortak operasyon. Edremit ve çevresinden göçmen kaçakçılığı yapan 9 kişiyi yakaladı. İnsan kaçakçılığını organize eden 3 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesi,  Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Behram Köyü ve İzmir illerinde organize olarak göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan teknik ve fiziki takip  sonucunda; 13 Eylül 2015 ve 08 Ekim 2015 tarihlerinde icra edilen operasyonlarda,  organizatörlük yapan 12 şüpheli şahıs ile birlikte 596 yabancı uyruklu şahıs, 2 adet tabanca, 1 adet minibüs, 8 adet tekne motoru, 10 adet lastik şişme bot , 8 adet 7,65 mm. tabanca fişeği, 12 adet cep telefonu, 9 adet sim kart, 1 adet laptop bilgisayar ile suçta kullanılan 1 Porche, 2 adet BMW, 1 adet Audi marka lüks araçlar ile birlikte 14.000 ABD doları para ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi bulunan 4 şüpheli şahıs serbest bırakılmış, 5 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiş, 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır.” Sözleri yer aldı.

Bu Haberin Yorumlarına Bak | Bu Habere Yorum Yaz..

Bu Haberi Facebook'ta paylaş       Bu Haberi Twitter'de Paylaş

   Yapılan Yorum

 

Bu habere yapılan yorum bulunmamaktadır.

2015 YILI ZEYTİN HASADI BAŞLADI

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, 2015 Zeytin sezonuyla ilgili “hayırlı olsun” açıklaması yaptı. Diker, Zeytin üreticisini bilgilendirirken, Zeytinyağının yaklaşık değerini de verdi. Diker’in yazılı açıklamasında, “  Yaklaşık 10 Ay önce başlayan Toprak İşleme, Gübreleme, Budama ve İlaçlama işlemlerinden sonra Zeytin Ağacında somakların oluşması Çiçek açımı ve zeytin in oluşmasından sonraki dönemde de hastalıklardan korumak için ilaç atılması, sulanabilir yerlerde meyvenin kalitenin artırılması için sulanması ile takriben 10 ay sonra üretici maddi ve manevi olarak emek harcadığı ürünle şu günlerde yavaş yavaş hasad hazırlıklarına başlamaktadır. Zeytinin Çiçek Zaman'ında uğradığı iklimsel şartlardan ve geçtiğimiz yıllarda zeytin ve zeytinyağı para etmediğinden gerekli bakımı tedbirlerini yerine getirmediğinden Taban Arazilerde mahsulün olmadığı, Bayırlarda ve Bazı bölgelerde mahsulün olduğu tespit edilirken, bu seneki mahsul oranının var senelerine göre % 30 civarlarında bir Hasad gözlendiği tespitleri yapılmaktadır. Son yağışlarla irileşsen ve içine yağ girmesiyle sararan zeytin bugün ki Çarşamba Pazarına girmiş olup, azlığı sebebiyle kg' ı 5.00 TL'ya alıcı bulmaktadır. Pazardan tadımlık çiğ zeytin alınarak kırmalar daha sonrada çizik yeşil ve arkadan da sele zeytinleri yapılacaktır. Hatta bir kaç üreticide zeytini dalından sıyırarak zeytini eleyip irisini kırma, yağlını da fabrikalara getirmeye başlamaktadırlar. Maalesef bu yıl mahsulün azlığı üretici yi Fiyat yönünden tatmin etmeğe çalışacağa benziyor. Ancak Tüketicinin çiğ zeytini pazardan 5.00 TL ta, İşlenmiş Çizik Zeytini kg 15.00 TL ya, Sızma Zeytinyağında Kg'ı 20,00 TL'dan aşağıya alamayacağı gözükmektedir. Bizler çocukken büyüklerimiz 1 Kg Peynir ile 1 Kg Zeytinyağı aynı Fiyat olursa üretici para kazanır derlerdi. Üretici için Bereketli ve Emeğinin karşılığını alacağı bir yıl olmasını dilerim.” Sözleri yer aldı.

Bu Haberin Yorumlarına Bak | Bu Habere Yorum Yaz..

Bu Haberi Facebook'ta paylaş       Bu Haberi Twitter'de Paylaş

   Yapılan Yorum

 

Bu habere yapılan yorum bulunmamaktadır.ESKİ HABERLERİ ARŞİV KISMINDAN OKUYABİLİRSİNİZ !...

SONRAKİ SAYFA    SON SAYFA
Toplam 1363 Haber, Sayfada Gösterilmektedir.
 


Döviz Bilgileri Güncelleniyor.

Körfezde ses Anket