ASPARK PROJESİ BAŞLIYOR
AKÇAY’I PEŞKEŞ ÇEKENLERE YARGITAY’DAN TOKAT GİBİ CEVAP GELDİ!

AKÇAY’I PEŞKEŞ ÇEKENLERE YARGITAY’DAN TOKAT GİBİ CEVAP GELDİ!

misi 2021-11-24 SÜRMANŞET

AKÇAY’I PEŞKEŞ ÇEKENLERE YARGITAY’DAN TOKAT GİBİ CEVAP GELDİ!

Dönemin Edremit Belediye Avukatı Yusuf Sel’in açtığı dava sonuçlandı. ARES A.Ş adlı şirkete (Remzi Akın) hileli yollarla yapılan satışın iptali için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesinde görülen dava Yargıtay 1. Hukuk Dairesi tarafından 23.06.2021 tarihinde onandı. Böylece Edremit halkının malını peşkeş çekerek menfaat temin edenlere tokat gibi cevap verilmiş oldu!

Edremit Belediyesinin hakkı gerekçelerde açmış olduğu dava Dava içeriğinde, “Edremit eski belediye başkanı dava dışı Tuncay Kılıç'ın diğer davalılar olan ED-BEL şirketinin imzaya yetkili genel müdürü Hasan Tunceli ve ARES şirketi yönetim kurulu başkanı Remzi Akın ile iş birliği içerisinde belediyeye ait dava konusu 517 ada 1-2-3 parsel sayılı taşınmazların önce ayni sermaye olarak davalı ED-BEL şirketine devrini sağladıktan sonra usulüne uygun yapılmayan ihale ile diğer davalı ARES şirketi adına tescil ettirdiklerini, Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 24/02/2015 tarihli, 2013/84 esas 2015/52 karar sayılı kararı ile Tuncay Kılıç ve Remzi Akın'ın zimmet ve rüşvet, Hasan Tunceli'nin ihaleye fesat karıştırmak suçlarından ceza aldıklarını, satışların kanuna karşı hile yolu ile yapıldığını, davalı ARES şirketi adına oluşan tescilin geçerli sebebe dayanmadığını ileri sürerek tapu iptali ve tescil istemişti.

Gerekçeli Kararda, davalı Ares A.Ş.'nin yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 349.044.62 TL onama harcının temyiz eden davalı Ares A.Ş.'den alınmasına, 23/06/2021tarihinde karar verildi.

KORDONA ÇÖKTÜLER!

Beş kuruş kira ödemeden!!!

Yasal boşluğu fırsat bilip, Edremit Halkının gözbebeği olan Akçay Kordona yıllardır çökerek milyonlarca lira kazandılar!

Edremit halkına ait Akçay plajda yıllardır 5 kuruşu para ödemeden kiracı olarak bulunan Star Gazetesi, Yargıtay’ın onama kararı sonrasında Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan’a saldırmaya (aleyhinde yayın yapmaya) başladı. Büyük paralar harcayıp WEB TV kuran gazete yönetiminin ilk işi Edremit Belediye başkanını köşeye sıkıştırıp, Edremit Halkına ait Akçay kordonun yeniden kendisine verilmesini için bazı gazetecileri de oyunlarına alet ederek baskı kurmaya başladı! Bedavadan işgal ettikleri ve 3. Şahıslara kiraya vererek yıllar içinde milyonlarca lira rant elde ettiler. Vergisiz kiralama yöntemiyle 50-100 bin lira arasında kordonunun etrafını kiraya veren gazete sahipleri, servetlerine servet katarken, Edremit Halkı, bu işgal edilen yerlere bile giremedi!

Kiralar, olmayan Ramazan etkinlik ilanlarıyla ödendi!

Gazetecilik bahane, Belediye yerlerine çökmek şahane!

1515 m2 Denize sıfır Belediye plajı içindeki yer için Ed-Bel’den imzaladığı sözleşme Gizem Matbaacılık (Star Gazetesi) İlhan Küçük Adına yapıldı. Yapılan sözleşmede imzası bulunan Ed-Bel görevlisi Mustafa Uzun’un imza yetkisi olmadan imza atması, şirket yetkilisi olmayan kişinin de gazete adına imza atmasıyla, yetkisiz kişilerin imzasıyla yıllardır Akçay plajını işgal ettiler! Hukuki geçerliliği bulunmayan sözleşme döneminde Yıllık 8 bin lira kira ödemesi gereken Star Gazetesi, olmayan Ramazan iftar yemek reklamları yapıp Ed-Bel’e fatura keserek mahsuplaşma yapıp bedavaya oturmuştu. Eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç’ın tutuklanması ve satışı yapılan arsanın hukuki sürecini fırsata çeviren körfezde Star gazetesi, 2016 yılından bu yana Ed-Bel veya Edremit Belediyesine tek kuruş kira ödemeden milyonlarca lira kazandı!

Avukat Yusuf Sel’in Hukuk başarısı

Dönemin Edremit Belediye Avukatı Yusuf Sel’in vermiş olduğu hukuk mücadelesi sonrasında Edremit Belediyesi adına tapu kaydının tescillenmesiyle birlikte, hukuki süreçlerin başladığı tarihten itibaren Ecri misil uygulamasıyla geriye dönük kira tahsilatına gidileceği öğrenildi! Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetiminde bulunan İlhan Küçük’ün, Belediye yerlerine yıllardır çökmesini ve kamu hakkını gasp etmesiyle ilgili olarak “Cemiyette Gazetecileri temsil edemeyeceği” hatırlatıldı. Akçay Kordonunu işgal edenlerin kamuya terk etmesi için yasal sürecin başladığı ve Akçay kordonunu yıkımı yapılarak Edremit halkının kullanımına sunulacağı öğrenildi.

Benzer Haberler

    Henüz hiç yorum yapılmamış...
  • Ad ve Soyadınız
    Mailiniz
    Yorumunuz...