EDREMİT BELEDİYESİ RAMAZAN BAYRAMI
Geçmiş raporlar Tehlikeli diyor!

Geçmiş raporlar Tehlikeli diyor!

Editör 2019-11-06 SÜRMANŞET

Havran, Üvecik, Çoruk ve Kadıncık Dereleri’nin Taşıdığı Kirlilikler İnsan ve çevre sağlığını tehdit ettiği belirlendi.

Havran arıtmasından başka adımlar atılması isteniyor.

Çevreciler tepki gösterdi. Burhaniye denizine “b.k akıyor” acil çözüm istiyoruz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz” dediler.

Havran, Üvecik, Çoruk, Kadıncık Derelerindeki kirliliğin kaynakları ile ilgili yıllardır süren şikayetler ve çözümsüzlüğün nedenleriyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağız.

Yıllar geçti bir arpa boyu yol alındı

Geçmiş dönemde yapılan denetimler ve düzenlenen raporlarda “Havran ilçesinden gelen bazı fabrikaların ve otel atık sularının, Bostancı Köyü ve Çıkrık Köyü kanalizasyonlarının Çoruk ve Kadıncık deresine, oradan da denize deşarj edildiğine dair rapor verilmiş olup, bununla ilgili Çoruk Köyü ve Bostancı Köyü kanalizasyonları ile ilgili uygun bir arıtma tekniğinin uygulanması” istenmişti.

Çevre kirliliğinden şikayetler arttı.

Burhaniye sınırları içerisinde bulunan Orjan, Denetko, İmko ve Haberkent sitelerinin içinden ve yanından geçmekte olan Kadıncık Deresi, Üvecik Çayı, Çoruk, Havran Dereleri’nin etrafa yaydığı kötü koku ve taşıdıkları kanalizasyon ve fabrika atıklarının denize döküldüğüne dair site yönetimleri şikayette bulunmuşlardı.

Çevreciler tepkili

Burhaniye Çevre Platformu, “Denizimiz kirli dedik ve bu kirliliğe dikkat çekmek, ayrıca yetkililerin gerekli önlemleri almasına yönelik kamuoyunun taleplerini iletmek üzere 21-22-23-24-Temmuz 2017 tarihlerinde başlattığımız imza kampanyası sonucunda, topladığımız 5.500 adet imzayı, “ Temiz Deniz, Temiz Körfez” isteğimizi, Şehircilik ve Çevre Bakanlığı’na, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na, BASKİ’ye ve Burhaniye Belediye Başkanlığı’na” ilettiler.

Açıklamada, “ Havran Deresi’nin bugünkü durumunu gösteren fotoğraflar içler acısı durumu ortaya serdi. Bugün bile Havran Deresi bugün de, ağır bir kanalizasyon kokusuyla hayvan leşleri ve evsel / kimyasal atıkların tabakalar oluşturduğu kirlilikleri kanal görevi yaparak denize ulaştırdığı görülüyor.

2014 yılında Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’na Havran Deresi’nin kirliliği ile ilgili yazılı soru öergesine verilen cevapta ( TBMM 7/34294 S. Soru önergesi)

“Havran Belediyesi’nin atık su arıtma tesisinin iş termin planına göre 13.05.2014 tarihinde işletmeye başlayacağı söylenmekte, ancak uygun arazi bulunmaması nedeni ile Edremit Körfez Belediyeler Birliği’ne üye olarak, birlikçe işletilen arıtma tesisine bağlanması planlanmakta;

Evsel ve endüstriyel kirleticiler, teknik personelimiz tarafından denetlenmekte; Havran Çayı’na dökülen 3 adet hayvancılık tesisi, 4 adet gıda işletmesi ve zeytinyağı fabrikalarının atıkları ile ilgili para cezası yaptırımı uygulanacağı; Havran İlçesi kanalizasyon deşarj noktalarında da koku ve kirlilik olduğu gözlenmekte” cevabı verilmiş Ancak, Kirleticilerin kimler olduğu bilinmesine ve aradan geçen bunca zamandan sonra yine hiçbir yaptırım uygulanmamaktadır” dediler.

Havran çayının mazisi karanlık ve kirli!

Burhaniye Kaymakamlığı’nın geçmiş yıllarda Burhaniye Toplum Sağlığı Merkezi bir raporda;

“Bostancı ve Çıkrıkçı Köylerinin kanalizasyon atıklarının bir arıtma olmaksızın Çoruk Deresi’ne deşarj edildiği, otel, zeytinyağı ve sabun fabrika atıkları ile beraber Havran ilçesi kanalizasyonunun da Çoruk deresi ve Dalyan Çayı’na döküldüğü;

Havran Çayı dere ağzından alınan numunelere ait analiz sonuçlarının : Fekal koliform 8800, Fekal Streptokok 4600 toplam koliform sayısının 14.000 olduğu , sonucun KÖTÜ kategorisinde değerlendirilmiştir.” Sözleri yer aldı.

Yıllardır, Havran İlçesi’nin, Büyükdere , Küçükdere, Çoruk,Bostancı ve Çıkrıkçı köylerinin kanalizasyonları ile bölgedeki diğer fabrika ve otellerin, tavuk, büyük baş besi çiftlikleri ve haraların kirlilikleri hiçbiri arıtma işlemi yapılmadan Havran Çayı’na, Çoruk Çayı’na, Kadıncık ve Üvecik Dereleri’ne, oradan da Burhaniye Denizi’ne döküldüğünü, Balıkesir Halk Sağlığı Laboratuvarının yüzme suyu analizlerinde Havran Çayı Dere ağzında sonucun “kötü” çıkması, mevcut hali ile körfezde denize dökülmekte olan diğer derelerde de birden çok kirleticinin varlığını ortaya koyduğunu, Deniz ekosistemini de bozan dere kirliliğinin insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilediğini , bu durum mavi bayrak kriterlerine de uymadığını, bu konuda halkın uyarılmadığını, Özellikle yazın artan nüfus yoğunluğuyla beraber, hızlı ve plansız kentleşme, haralar ve fabrikaların sayısında ve kapasitesinde artışların olması, beraberinde deniz suyu kirliliğinin gözle görünür ve hissedilir olmasına neden olduğunu, Çevreciler tarafından defalarca dile getirdi.

Burhaniye’li çevreciler, 3 Eylül 2018’de bir basın açıklaması derelerimizin ve dolayısıyla körfezimizin kirliliğini görünür kılmak için T.C Anayasasının bize verdiği hak olan “Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı” na sahip çıkmaya çağırdık ve ardından, denizimizi kirleten kirleticiler ve tüm girişimlerimize rağmen sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında ( 3 Eylül 2018 Pazartesi) suç duyurusunda bulunduk. 123 kişinin suç duyurusuna henüz bir cevap alamadık. Bugün geldiğimiz noktadaki tek değişiklik, Havran Arıtma’nın sadece biyolojik arıtmayla 25000 kapasiteyle faaliyete geçmesidir. Ancak, Edremit Körfezi için bilimsel doğruluğu olan “ileri arıtma”nın yapılmıyor olması büyük eksikliktir. Havran Deresi kenarında bulunan besi çiftliklerine, Valilikçe hala ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR kararı verilerek kapasite artışlarının yapılması Edremit Körfezine yapılacak en büyük kötülüktür. Giderek artan ve daha çok hissedilen bir deniz kirliliği ve “Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı” talebimiz devam etmekte ve sürecin takibini yapmaktayız.. Geçimini turizmden sağlayan, büyüme ve gelişme beklentisi turizmden olan bir bölgenin denizi temiz kalmalıdır. Meslek Odaları, Turizmciler, Burhaniye'ye gönül veren tüm halkımızın "Temiz Deniz, Temiz Körfez" ortak sloganı olmalı ve gereğinin yapılması için taleplerimizde ısrarcı olmalıyız” diyerek açıklama yaptılar.

Benzer Haberler

    Henüz hiç yorum yapılmamış...
  • Ad ve Soyadınız
    Mailiniz
    Yorumunuz...